pastel color

Pastel là gì? Màu pastel sử dụng như thế nào

04/09/2019 | By: tripleR

Nếu sử dụng google dịch và gõ pastel vào, thì nó được định nghĩa là màu xanh lấy từ loại cây, phấn màu, viết chì màu. Còn thực tế thì pastel dùng để gọi một họ màu sắc, màu pastel thuộc về một họ màu phấn nhạt, tuy nhiên, có rất nhiều cách định nghĩa […]
Xem thêm
Hotline: 093 185 20 68
Chat facebook
tripler.vn@gmail.com
Giỏ hàng